Заява про конфіденційність

При оформленні замовлення на сайті інтернет-магазину, Користувач дає дозвіл на збирання, зберігання та використання своїх персональних даних відповідно до цих правил, та Закону України "Про захист персональних даних".

Інтернет-магазин може збирати, зберігати та використовувати такі персональні дані: прізвище, ім'я, по батькові; Адреса електронної пошти; номер мобільного телефону; Поштова адреса; список товарів.

Користувач погоджується з тим, що інтернет-магазин використовуватиме персональні дані для здійснення зробленого замовлення та для врегулювання спірних питань, пов'язаних із зробленим замовленням. Інтернет-магазин бере на себе зобов'язання не використовувати персональні дані для цілей не пов'язаних із замовленням клієнта.

Персональні дані Користувача зберігаються на сервері інтернет-магазину та в документах, виданих поштовим оператором. Інтернет-магазин зобов'язується вживати належних заходів безпеки для захисту від неправомірного доступу до персональних даних Клієнта.

Персональні дані Користувача видаляються після закінчення позовної давності. Позовна давність у зв'язку з вадами проданого товару (стаття 681 ЦКУ) становить один рік.


Заявление о конфиденциальности

При оформлении заказа на сайте интернет-магазина, Пользователь дает разрешение на сбор, хранение, и использование своих персональных данных в соответствии с настоящими правилами, и Законом Украины "О защите персональных данных".

Интернет-магазин может собирать, хранить и использовать следующие персональные данные: фамилия, имя, отчество; адрес электронной почты; номер мобильного телефона; почтовый адрес; список товаров.

Пользователь соглашается с тем, что интернет-магазин будет использовать персональные данные для осуществления сделанного заказа и для урегулирования спорных вопросов связанных со сделанным заказом. Интернет-магазин берет на себя обязательство не использовать персональные данные, для целей не связанных с заказом клиента.

Персональные данные Пользователя хранятся на сервере интернет-магазина. Интернет-магазин обязуется предпринимать надлежащие меры безопасности для защиты от неправомерного доступа к персональным данным Клиента.

Персональные данные Пользователя удаляются после истечения исковой давности. Исковая давность в связи с недостатками проданного товара (статья 681 ГКУ) составляет один год.